Toponimia

 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.] (1975, otsailak 23). Miscelánea vascónica. La correspondencia a Bruno Echenique (III). Diario de Navarra, 21. or. <Diario de Navarra>
 • Belasko, M. (2001). Los nombres a través de los siglos. Ze berri, 29, 6–8. <Ze Berri>
 • de Eleizalde, L. (1922). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas. RIEV, 13(2), 113–128. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1922). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (An). RIEV, 13(3), 420–438. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1922). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Aŕ). RIEV, 13(4), 493–509. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1923). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Ax). RIEV, 14(1), 128–144. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1923). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Be). RIEV, 14(2), 315–328. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1923). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Bi). RIEV, 14(3), 442–456. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1923). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (De). RIEV, 14(4), 558–571. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1927). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (El). RIEV, 18(4), 625–633. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1928). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Eŕ). RIEV, 19(1), 77–87. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1928). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Et). RIEV, 19(3), 381–392. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1928). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Fa). RIEV, 19(4), 614–626. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1929). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Ga). RIEV, 20(1), 24–35. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1929). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Go). RIEV, 20(2), 218–227. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1930). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Ia). RIEV, 21(1), 178–201. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1930). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Is). RIEV, 21(3), 518–546. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1931). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (La). RIEV, 22(2), 288–303. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1932). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Lats). RIEV, 23(2), 408–437. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1933). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Ma). RIEV, 24(2), 283–303. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1933). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Na). RIEV, 24(3), 387–404. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1934). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Or). RIEV, 25(3), 418–429. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1936). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Pa). RIEV, 27(1), 167–176. <Euskomedia>
 • de Eleizalde, L. (1963). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Continuación) (Pr). Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 19, 241–273. <Liburuklik>
 • de Eleizalde, L. (1964). Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas (Conclusión) (Tx). Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 20, 103–159. <Liburuklik>
 • Etxaitar [Etxaide Itharte, Y.] (1961). Uri eta toki-izen batzuen euskal-izendegia, orain arte bildutakoen osagarri. Egan, 3-6, 217–229. <Armiarma>
 • Etxegarai, B. (1926). Euskal eŕiko etxên izenak. Euskera, 7(3–4), 84–123.  <Euskaltzaindia>
 • Iñigo, A. (2000). Nombres de oficios en la oiconomia navarra. Fontes Linguae Vasconum, 83, 139-149. <CulturaNavarra>
 • Iñigo, A. (2008). Izengoitiak Nafarroako oikonimia historikoan. In Jean Haritschelhar-i omenaldia, Iker 21 (281.–307. or.). Euskaltzaindia. <Euskaltzaindia>
 • Jimeno, J. M. (1996). Toponimia y cartografía de Navarra / Nafarroako toponimia eta mapagintza. Tomo XXX: Salazar-Zaraitzu. Nafarroako Gobernua. <Nafarroako Toponimia Ofiziala, Nafarroako Toponimia Ofiziala>
 • López-Mugartza, J. C. (2015). Zaraitzuko oikonimia. In Edirenen du zerzaz kontenta: Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008) (379.–400. or.). EHU.
 • Múgica, M. & Mendoza, J. L. (1993). De toponimia navarra. Sobre el «Nomenclátor Euskérico de Navarra». Aspectos filológicos y sociológicos. ASJU, 27(2), 551–574. <ASJU>
 • Salaberri Zaratiegi, P. (1989). Nafarroan erabiltzen diren zenbait toki-izenez. Fontes Linguae Vasconum, 53, 55–59. <CulturaNavarra>
 • Salaberri Zaratiegi, P. (1991). Toponimia, dialektologiaren ikerbide. Nazioarteko Dialektologia Biltzarra. Agiriak, 619–645. <Euskaltzaindia>
 • Salaberri Zaratiegi, P. (1995). Nafarroako herri-izenen inguruan. ASJU, 29(2–3), 559–580. <ASJU>
 • Salaberri Zaratiegi, P. (1995). Nafarroako zenbait izengoitiren inguruan. Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua, 1, 151–173. <NUP>
 • Salaberri Zaratiegi, P. (1996). Toponimia eta dialektologiaren arteko harremanen inguruan: Artaxonako jabego genitiboaz eta bestez. Fontes Linguae Vasconum, 72, 223–234. <CulturaNavarra>
 • Salaberri Zaratiegi, P. (1997). Euskal toponimiaz mintzo (Nafarroakoaz bereziki). Fontes Linguae Vasconum, 74, 7–40. <CulturaNavarra>
 • Salaberri Zaratiegi, P. (1997). Nafarroako toponimia nagusiaren normalizaziorako irizpideak. Euskera, 42, 653–666. <Euskaltzaindia>
 • Salaberri Zaratiegi, P. (1998). Criterios para la normalización de la toponimia mayor de Navarra. Fontes Linguae Vasconum, 79, 363–376. <CulturaNavarra>
 • 1Salaberri Zaratiegi, P. (1999). Toponimia nagusia normalizatzeko irizpideak mintzagai. Euskera, 44, 921–930. <Euskaltzaindia>
 • 1Salaberri Zaratiegi, P. (1999). Toponimia nagusia normalizatzeko irizpideak mintzagai. Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua, 4, 101–122. <NUP>
 • Salaberri Zaratiegi, P. (2006). Nafarroako euskal oikonimiaz. ASJU, 40(1-2), 871–894. <ASJU>
 • Salaberri Zaratiegi, P. (2011). De toponimia vasco-pirenaica: sobre el sufijo -’otz’, -’oz(e)’. Nouvelle revue d’onomastique, 53, 33–64. <Persee>
 • Salaberri Zaratiegi, P. (2015). Nola erabili onomastikaren ekarpenak dialektologia ikerketetan. Lapurdum, Ale berezia 3, 237–271. <Lapurdum>