Analisi dialektologikoak

 • Bonaparte, L. L. (1863). Carte des sept provinces basques montrant la délimitation actuelle de l’euscara et sa division en dialectes, sous-dialectes et variétés. Standford's Geographical Establishment. <EMD, dokuMeta, Nafarroako Artxiboa>
 • Bonaparte, L. L. (ca. 1866). Phrases grammaticales, montrant les principaux caracteres distintifs des trois dialectes. (BA-39 eskbu), Azkue Biblioteka, Bilbo.
 • Bonaparte, L. L. (ca. 1866). Contestaciones a cuestionarios en dialectos del vascuence de Guipúzcoa y Navarra. Cuestionarios parciales de Hernani, Tolosa, Azpeitia, Cegama, VilIafranca, Urdiain, Echarri-Aranaz, Vergara, Salinas, Irún, Vera, Elizondo, Uriz, Lizaso, Huarte-Araquil, Garralda, Jaurrieta, Vidangoz, Arriba. Bonaparte bilduma (33. eskbu / Bonaparte-66, BV-66 a), Bizkaiko Foru Agiritegia, Bilbo. <Lau Haizeetara>
 • Bonaparte, L. L. (1872). Études sur les trois dialectes basques del vallées d'Aezcoa, de Salazar et de Roncal, tels qu'ils sont parlés à Aribe, à Jaurrieta et à Vidangoz. John Strangeways. <dokuMeta, Lau Haizeetara, Gallica>
 • Camino, I. (1995). Abiaburu bat aezkeraren azterketarako. ASJU Gehigarriak 28, 59–160. <ASJU
 • Camino, I. (1997). Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa. Nafarroako Gobernua.
 • Camino, I. (2001). Goñerriko hizkera (III). ASJU, 35(2), 445–509. <ASJU>
 • Camino, I. (2003). Hego-nafarreraren egituraz. FLV, 94, 427-468. <CulturaNavarra, Borgia, Dialnet>
 • Camino, I. (2009). Mugako hiztun eta aldaerak ipar-mendebaleko Zuberoan. FLV, 111, 153–218. <CulturaNavarra>
 • Camino, I. (2011). Ekialdeko euskararen iraganaz. In I. Epelde (Arg.), Euskal dialektologia: Lehena eta oraina (87.–153. or.). UPV/EHU. <ASJU>
 • Camino, I. (2011). Pirinioak, ekialdea eta euskal mintzoak. In Pirinioetako hizkuntzak: lehena eta oraina. As luengas d’os Pirineus: passau y presén. Las lengas deus Pireneus: passat e present. Les llengües dels Pirineus: passat i present (773.–822. or.). Euskaltzaindia. <Euskaltzaindia>
 • Camino, I. (2019, urriak 18). Zaraitzuera eta euskararen historia aztertzen Iñaki Caminorekin. Irati Irratia. <Irati Irratia>
 • Lafon, R. (1955). Sur la place de l'aezcoen, du salazarais et du roncalais dans la classification des dialectes basques. Pirineos, 9, 109-133. <Burdaspal>
 • Michelena, L. (1990, 1961). Fonetica historica vasca. ASJU, gehigarriak 4. <ASJU>
 • Michelena, L. (1964). La interpretación de las diferencias dialectales. In Sobre el pasado de la lengua vasca (43.–67. or.). Auñamendi. <EHU>
 • Pagola Petrirena, R. M. (2008). Nafarroako hizkeren lexikora hurbilketa. In Euskalgintza XXI. mendeari buruz XV. biltzarra: Hizkuntza gaiak, Iker 19 (269.–289. or.). Euskaltzaindia. <Euskaltzaindia>
 • Reguero Ugarte, U. (2017). Goi-nafarrera arkaiko eta zaharra: azterketa eta testuak (UPV/EHU).<EHU>
 • Reguero Ugarte, U. (2017). Ohar batzuk goi-nafarrera arkaiko eta zaharreko lexikoaz. In Gotzon Aurrekoetxea lagunarterik hara (277.–289. or.). UPV/EHU.
 • Reguero Ugarte, U. (2019). Aportaciones a la lexicografía dialectal del alto-navarro. In La investigación en lexicografía hoy. Diccionarios bilingües, lingüística y uso del diccionario. Volumen II. Anejo n.o 85 de la revista Quaderns de Filologia (537.–552. or.). Universitat de València. 
 • 1Schuchardt, H. (1893). Baskische studien. Über die enststehung der bezugsformen des baskischen zeitworts. Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 43, 1-82. <uni-graz>
 • 1Schuchardt, H. (1972). Sobre la formación de las flexiones de relación del verbo vasco. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 23(2-3), 217-337. <Liburuklik>
 • Txillardegi [Alvarez Enparantza, J.L.] & Aurrekoetxea, G. (1987). Euskal dialektologiaren hastapenak. Udako Euskal Unibertsitatea. <UEU>
 • de Urquijo, J. (1910). Cartas escritas por el Príncipe L.L. Bonaparte a algunos de sus colaboradores (continuación). RIEV, 4(2), 233–297. <Eusko Ikaskuntza, Euskomedia>
 • Zuazo, K. (1989). Zubereraren sailkapenerako. ASJU, 23(2), 609–650. <ASJU>
 • Zuazo, K. (1998). Euskalkiak, gaur. FLV, 78, 191-233. <CulturaNavarra, Borgia, Dialnet>
 • Zuazo, K. (2003). Euskalkiak. Herriaren lekukoak. Elkar.
 • Zuazo, K. (2006). Deba ibarreko euskara. Dialektologia eta Tokiko batua. Badihardugu. 108-111. <Badihardugu>