Testuak (XVIII. eta XIX. mendeak)

 • Arana, A., 2004, Nafarroako euskalkiak. Zaraitzuera. Irakurgaiak, Hiria Liburuak.
 • Pagola, R. M.; Iribar, I. & Iribar, J. J., 1997, Bonaparte ondareko eskuizkribuak - zaraitzera, Deustuko Unibertsitatea (Deiker), Euskal Ikaskuntzen Institutua. [Deusto] (2004, Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak: Bilduma osoaren Edizio Digitala, Deustuko Unibertsitatea (Deiker), 164 Mb)
 • Arana, J. A. (ed.), 1991, Opera Omnia Vasconice, Euskaltzaindia, Bilbo. [Euskaltzaindia]

Dotrinak

 • BENITO GIL, 1827, (Itzalleko dotrina). Doctrina Uscaras Dn Benito Gil escrivituric ver governuarendaco. Yzallen Avenduaren amalaurgarrenean, urte mila zazpitan eun eta ogei eta zazpietan, Nafarroako Artxibo Orokorra B-12 eskbu. [Deusto, NafarroakoArtxiboa]
 • Igari, XVIII, (Igariko dotrina) Catecismo en vascuence, en el dialecto vulgar de Igal, Nafarroako Artxibo Orokorra B-10 eskbu. [Deusto, NafarroakoArtxiboa]
 • JUAN MARCO JUANCO, 1834, Claudio Otaeguiren kopia (Otsagiko dotrina). Doctrina cristiana en bascuence, escrita en 1834 y añadida años anteriores con varias preguntas y respuestas necesarias y principalmente sobre la misa, confesion y comunion. Del Mro. de Ochagavía Juan Marco Juanco. Cristioen Doctrinaren declaracioa pregunta eta errespuestaequi, Nafarroako Artxibo Orokorra B-16 eskbu. [Deusto, NafarroakoArtxiboa]
 • MARCELINO JUANCO?, 1865?, (Zaraitzuko dotrina). Oraciones y catecismo de doctrina cristiana, sin identificar el dialecto, Nafarroako Artxibo Orokorra B-17 eskbu. [Deusto, NafarroakoArtxiboa]
 • Ezkaroze?, c. 1820?, in Michelena, L., 1982, «Un catecismo salacenco», Fontes Linguae Vasconum 39, 21-42 (24-37). [CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Ezkaroze?, c. 1890?, in Michelena, L., 1982, «Un catecismo salacenco», Fontes Linguae Vasconum 39, 21-42 (40-42). [CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Ezkaroze?, c. 1910?, in Michelena, L., 1982, «Un catecismo salacenco», Fontes Linguae Vasconum 39, 21-42 (37-39). [CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Orontze, XVIII, (Orontzeko dotrina I). Catecismo en bascuence, dialecto vulgar de Oronz, Nafarroako Artxibo Orokorra B-11 eskbu. [Deusto, NafarroakoArtxiboa]
 • 1PEDRO JOSE SAMPER, 1866, (Eiaurrietako dotrina). Catecismo doctrina cristianarna, Aita Gaspar de Astetec compondua, zoin corregitric eta añadienzequin publicacenbaita Exmo. eta Illmo. Ssaun Doctore Don Pedro Cirilo Uriz eta Labairu, Yruñaco Obispoaren ordenez bere obispadocoen usutaco. Don Pedro José Samper eta Elizari Eaurtaco Apez Ssaunac bere errico uscarala izuliric bere feligresen usutaco – Eaurtan, Nafarroako Artxibo Orokorra B-15 eskbu. [Deusto, NafarroakoArtxiboa]
 • 1PEDRO JOSE SAMPER in Bonaparte, L. L., 1869, Le petit catéchisme espagnol du P. Astete, traduit en trois dialectes basques: I. Aezcoan, par P.J. Minondo. II. Salazarais, par P. J. Samper. III. Roncalais, par P.Hualde. Verifié et modifié sur les lieux mêmes par L.L. Bonaparte. [Gipuzkoakultura I, Gipuzkoakultura II]
 • 1PEDRO JOSE SAMPER in Camino, I. & Gómez, R., 1992, «Bonaparteren argitaratzeko irizpideez: Aezkoa, Zaraitzu eta Erronkariko dotrinak (I)», ASJU 26 (2), 453-582. [ASJU]
 • 2ATANASIO URRUTIA?, 1857 AQ, (Orontzeko dotrina II). Abrégé de la Doctrine Chrétienne en le Dialecte Basque qu’ont parle dans le Val de Salazar Province de Navarre (Espagne), et particulièrement dans le Village de Oronz du même Val, présentée en cadeau a Monségneur le Prince Imperial de France Lucien Bonaparte, dans la Ville de Ochagavia. Le 6 Novembre de 1857, Nafarroako Artxibo Orokorra B-13 eskbu. [Deusto, NafarroakoArtxiboa]
 • 2ATANASIO URRUTIA?, 1857 AQ, Claudio Otaeguiren kopia (Orontzeko dotrina II). Explicación de la doctrina cristiana. Cuaderno en tres pliegos que contiene la doctrina cristiana, dialecto vulgar de Oronz, Nafarroako Artxibo Orokorra B-14 eskbu. [Deusto, NafarroakoArtxiboa]

Kantikak

 • Bonaparte, L. L.,  1857?, (Eiaurrieta - Gure Aita). Le pater noster dans les dialectes Guipuscoan septentrional littéraire, Guipuscoan méridional de Cegama, Guipuscoan navarrais d'Urdiain (Burunda), Labourdin littéraire, Navarrais septentrional de Lizaso (Ulzama), Navarrais méridional d'Elcano (Egües), Bas-Navarrais de Baigorri, Bas- Navarrais labourdin d'Ustaritz, Aezcoan d'Aribe (Espagne), Souletin littéraire, Roncalais de Vidangoz (Espagne), Salazarais de Jaurrieta (Espagne), Cizain de Saint -Jean- Pied-de- Port, Bizkaiko Foru Agiritegia Bv-28 eskbu. [Deusto]
 • 3Bonaparte, 1857?, (Eiaurrieta , Otsagi - Hiru haurren kantika). Canticum trium puerorum vasconice. / Himno de los tres jóvenes en el horno traducido al vascuence en los siguientes dialectos y subdialectos: vizcaino literario de Marquina, vizcaino literario (más bien central), vizcaino de Ochandiano, guipuzcoano literario, guipuzcoano de Goyerri, de Alta Navarra (Elizondo), labortano literario, de Baja Navarra (Baigorry), de Baja Navarra (Mixe), suletino literario e hispano-suletino (Roncal). Más los correspondientes a Alta Navarra (Arrayoz), labortano (Hasparren), Alta Navarra (Olagüe), Baja Navarra (Cize), Alta Navarra (Vera), Jaurrieta, Alta Navarra (Ochagavia), Irún, Aribe (Aezcoa), Vidangoz, Vergara, guipuzcoano de Salinas, vizcaino clásico y marquinés, Bizkaiko Foru Agiritegia Bv-20 eskbu. [Eaurta-Deusto] [Otsagi-Deusto]
 • 3Bonaparte, L. L., 1868, Le cantique des trois jeunes gens dans la fournaise, dans les dialectes basques d'Aezcoa, de Salazar et de Roncal, tel qu'il a été recuelli sur les lieux mêmes à Aribe, à Jaurrieta et à Vidangoz de la bouche des gens de la campagne par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. [Gipuzkoakultura] (Itxaropena, 1975.)
 • 3Bonaparte, L. L., 1869, Le cantique des trois jeunes gens dans la fournaise, dans les dialectes basques d'Aezcoa, de Salazar et de Roncal, tel qu'il a été recuelli sur les lieux mêmes à Aribe, à Jaurrieta et à Vidangoz de la bouche des gens de la campagne par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. [Gipuzkoakultura]
 • Bonaparte, L. L., 1878, Parábola del sembrador, traducida á los ocho dialectos del vascuence y á cuatro de sus subdialectos. [Gipuzkoakultura]
 • 4PEDRO JOSE SAMPER in Bonaparte, L. L., 1867, El salmo quincuagesimo, traducido al vascuence del valle de Salazar, de la versión castellana de don Felipe Scio, por don Pedro Jose Samper, abad de Jaurrieta. [Gipuzkoakultura] (Itxaropena, 1973.)
 • 4PEDRO JOSE SAMPER in Bonaparte, L. L., 1869, El salmo quincuagesimo, traducido al vascuence aezcoano, salacenco y roncales de la version castellana del Padre Felipe Scio, por don Martin Elizondo, de Aribe, don Pedro Jose Samper, abad de Jaurrieta, y don Mariano Mendigacha, de Vidangoz. [EMD] (Itxaropena, 1996.)
 • JOSE URRUTIA in Campión, A., 1880, Orreaga. Balada escrita en el dialecto guipuzcoano, acompañada de versiones a los dialectos bizcaino, labortano y suletino y de diez y ocho variedades dialectales de la region bascongada de Nabarra desde Olazagutia hasta Roncal. [Nafarroako Gobernua, Europeana, Wikipedia] (La Gran Enciclopedia Vasca-ren argitalpen bereizia, 1971.)

Kartak

 • 5PEDRO JOSE SAMPER, 1866, (Gutuna), Koldo Mitxelena Kulturgunea "Cartas" 091 BON doc-105 eskbu. [Deusto]
 • 5PEDRO JOSE SAMPER in Bonaparte, L. L., 1883, «Curiosidades euskaras. Carta escrita en el sub-dialecto salacenco al Príncipe Luis Luciano Bonaparte, por D. Pedro José Samper, Abad de Jaurrieta, acompañada de notas gramaticales redactadas por aquel ilustre bascófilo.», Revista Euskara 6, 332-336. [Euskomedia]
 • 5PEDRO JOSE SAMPER in Alzola, N., 1958, «Una carta de D. Pedro José Samper, Vicario de Jaurrieta, dirigida al Príncipe Luis Luciano Bonaparte», Príncipe de Viana 70-71, 19. urtea, 165-166. [RPViana, Dialnet, Europeana]

Prediku eta ebanjelioak

 • 6JUAN JOSEF BERRADE, 1780, Sermoiak, 1780, Sancho el Sabio Fundazioa ZRV 4372, 1194. eskbu. [EMD]
 • 6,7JUAN JOSEF BERRADE in Santazilia, E., 2016, «Zaraitzueraren lekukotasunak XVIII. mende bukaeran: hiru testu zahar eta autore berri bat», Fontes Linguae Vasconum 121, 67-120. [FLV/CulturaNavarra, Dialnet, Artxiker]
 • 7JUAN JOSEF BERRADE in Satrustegui, J. M., 1985, «Textos salacencos del año 1780», Symbolae Lvdovico Mitxelena Septuagenario Oblatae, Victoriaco Vasconum, 1023-1043.
 • 7JUAN JOSEF BERRADE in Satrustegui, J. M., 1987, Euskal testu zaharrak, Euskaltzaindia. [Euskaltzaindia, Mediateka]
 • PEDRO JOSE SAMPER, 1869, (San Mateoren Ebanjelioa). Jesucristo gure Jaunaren Evangelio sandua Según San Mateo. Don Pedro José Samper, Eaurtaco apez Ssaunac, Aita Amaten erdaratic Eaurta bereco uscarala itzulia, Nafarroako Artxibo Orokorra B-75 eskbu. [Deusto, NafarroakoArtxiboa]
 • Satrustegui, J. M., 1992, «Zaraitzuko euskararen lekukoak», Luis Villasanteri Omenaldia. Iker 6, Euskaltzaindia. [Euskaltzaindia]

Testu laburrak

 • Santazilia, E., 2015, «Garai arkaikoko euskara nafarraren lekukotasun berriak: gehiketak eta zuzenketak F. Maioraren liburuari», Fontes Linguae Vasconum 119, 109-146. [FLV, CulturaNavarra, Dialnet, Artxiker]