Deskripzioak

 • Nafarroako Euskararen Mediateka. <Mediateka>
 • Euskal Herriko hizkerak eta ahozko ondarea. <Ahotsak>
 • Camino, I. (2016). Zaraitzuko uskara eta Ipar Euskal Herriko berrikuntzen hedadura. Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo, 50(1-2), 257–300. <ASJU>

Aditza

 • Alberdi, J. (1996). Euskararen tratamenduak: erabilera. Euskaltzaindia. <Euskaltzaindia>
 • 1Bonaparte, L. L. (ca. 1866). Flexiones verbales aezkoanas, salacencas y roncalesas, suministradas al Principe: las aezkoanas por Martin Elizondo (de Aribe), las salacencas por Francisco Remondegui y Samper (de Jaurrieta) y las roncalesas por Mariano Mendigacha (de Vidangoz). Bonaparte bilduma (27. eskbu / Bonaparte-65, BV-54), Bizkaiko Foru Agiritegia, Bilbo. <Lau Haizeetara>
 • Bonaparte, L. L. (ca. 1866). Formas verbales en aezcoano, salacenco y roncalés. Bonaparte bilduma (26. eskbu / Bonaparte-62, BV-44), Bizkaiko Foru Agiritegia, Bilbo. <Lau Haizeetara>
 • 1Bonaparte, L. L. (1872). Études sur les trois dialectes basques del vallées d'Aezcoa, de Salazar et de Roncal, tels qu'ils sont parlés à Aribe, à Jaurrieta et à Vidangoz. John Strangeways. <dokuMeta, Lau Haizeetara, Gallica>
 • Yrizar, P. (1999-2002). Morfologia del verbo auxiliar bajo navarro oriental (III). Euskaltzaindia. <Euskaltzaindia>

 
 • Gaminde, I. (1985). NOR-en ahalezko oraina eta JOAN, IBILI eta EGON aditzen alokutiboak (Nafarroan). Fontes Linguae Vasconum, 46, 215–264. <CulturaNavarra, Borgia, Dialnet>
 • Padilla, M. (2013). Euskararen laguntzaile ahantziaz: *iron aditzaren historia. Fontes Linguae Vasconum, 116, 131–169. <CulturaNavarra, Borgia, Dialnet>

Azentua

 • Michelena, L. (1976). Acentuación alto-navarra. Fontes Linguae Vasconum, 23, 147–162. <CulturaNavarra, Borgia, Dialnet>
 • Hualde, J. I. (1997). Euskararen azentuerak. Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo, gehigarriak 42, 98–99. <ASJU>
 • Gaminde, I. (1998). Nafarroako azentu ereduen sailkapena. In Nafarroako hizkerak, Nafarroako Euskal Dialektologiako Jardunaldietako Agiriak (45.–46. or). Udako Euskal Unibertsitatea. <UEU>
 • Txillardegi [Alvarez Enparantza, J.L.] (1984). Euskal azentuaz. Elkar. <Jakin>

Fonologia

 • Michelena, L. (1967). Notas fonológicas sobre el salacenco. Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo, 1, 164–177. <ASJU, Blogger>
 • Moutard, N. (1975). Étude phonologique sur les dialectes basques (II). Fontes Linguae Vasconum, 20, 141–189. <CulturaNavarra, Borgia, Dialnet>

Morfologia

 • Manterola, J. (2012). -a morfemaren erabilera (eza) ekialdeko euskaretan. In Koldo Mitxelena Katedraren II. Biltzarra. Euskal Herriko Unibertsitatea. <HAL>
 • Etxeberria, U. (2014). Basque nominals: from a system with bare nouns to a system without. Linguistik Aktuell/Linguistics Today, 219, 335–364. <HAL>

Gramatika

 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.] (1967, uztailak 6). Aurrek uskara ikasteko kartilla bat. Diario de Navarra, 11. or. <Diario de Navarra>
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.] (1967, uztailak 20). Método de Vascuence elemental. Zaraitzu-ko eta ingurukoek uskaraz ikasteko kartilla bat (II). Diario de Navarra, 13. or. <Diario de Navarra>
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.] (1967, abuztuak 3). Método de Vascuence elemental. Zaraitzu-ko eta ingurukoek uskaraz ikasteko kartilla bat (III). Diario de Navarra, 12. or. <Diario de Navarra>
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.] (1967, abuztuak 17). Método elemental de Vascuence. Zaraitzu-ko ingurukoek uskaraz ikasteko kartilla bat (IV). Diario de Navarra, 13. or. <Diario de Navarra>
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.] (1967, abuztuak 31). Método elemental de Vascuence. Zaraitzu-ko eta ingurukoek (Aezcoa) uskaraz ikasteko kartilla bat (V). Lección decimoquinta: amabortz garren lezionea (15). Diario de Navarra, 13. or. <Diario de Navarra>
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.] (1967, irailak 28). Método elemental del Vascuence . Zaraitzu-ko eta inguruko-ek uskaraz ikasteko kartilla bat (VI). Diario de Navarra, 8. or. <Diario de Navarra>
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.] (1967, urriak 12). Método elemental de Vascuence. Zaraitzu eta inguruko-ek uskaraz ikasteko kartilla bat (VII). Lección 24.-ogueitalaur garren lezionea. Diario de Navarra, 16. or. <Diario de Navarra>
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.] (1967, urriak 26). Método elemental de vascuence. Zaraitzu eta ingurukoek uskaraz ikasteko kartilla bat. Oguei ta borzgarren lezionea. Lección 25 (VIII). Diario de Navarra, 20. or. <Diario de Navarra>
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.] (1967, azaroak 9). Método elemental de vascuence. Zaraitzu eta ingurukoek uskara ikasteko kartilla bat (IX). Oguei ta sei garren lezionea. Lección 26. Diario de Navarra, 15. or. <Diario de Navarra>
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.] (1967, abenduak 7). Método elemental de vascuence. Zaraitzu eta ingurukoek uskara ikasteko kartilla bat (X). Lección 27 - Oguei ta zazpigarren lezion. Vocabulario - Hitz eta ele saillak. Diario de Navarra, 15. or. <Diario de Navarra>
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.] (1967, abenduak 22). Método elemental de vascuence. Zaraitzu eta ingurukoek uskara ikasteko kartilla bat (XI). Lección 28 - Ogeita zortzi garren lezionea. Diario de Navarra, 9. or. <Diario de Navarra>
 
http://www.ahotsak.eus/euskalkiak/argitalpenak/zaraitzuko-uskara-1
 • Arana, A. (2002). Zaraitzuko uskara. Zaraitzuera ikasteko liburua. Nafarroako Gobernua; Hiria Liburuak.
 • Bonaparte, L. L. (ca. 1866). Phrases grammaticales, montrant les principaux caracteres distintifs des trois dialectes. (BA-39 eskbu), Azkue Biblioteka, Bilbo.