Transkripzioak

 • Artola, K., 2002, «Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (1- Eaurta: hasiera)», Fontes Linguae Vasconum 91, 389-435. [FLV, CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Artola, K., 2003, «Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (2- Eaurta: jarraipena)», Fontes Linguae Vasconum 92, 77-113. [FLV, CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Artola, K., 2003, «Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (3- Eaurta: bukaera)», Fontes Linguae Vasconum 93, 211-245. [FLV, CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Artola, K., 2003, «Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (4- Otsagi: esaldiak)», Fontes Linguae Vasconum 94, 381-425. [FLV, CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Artola, K., 2004, «Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (5- Otsagi: ahozko testuak)», Fontes Linguae Vasconum 95, 5-52. [FLV, CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Artola, K., 2004, «Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (6- Ezkaroze)», Fontes Linguae Vasconum 96, 189-222. [FLV, CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Artola, K., 2004, «Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (7- Orontze)», Fontes Linguae Vasconum 97, 401-444. [FLV, CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Artola, K., 2005, «Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (8- Espartza: taulak/esaldiak)», Fontes Linguae Vasconum 98, 5-57. [FLV, CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Artola, K., 2005, «Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (9- Espartza: ahozko testuak)», Fontes Linguae Vasconum 99, 213-264. [FLV, CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Artola, K., 2006, «Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (eta 10- Ibiztako apurrak / gehigarriak)», Fontes Linguae Vasconum 102, 185-232. [FLV, CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Artola, K., 2014, Ziorditik Uztarrozeraino. Nafarroan, euskararen hegoaldeko mugetan barrena, 1983an. III Atala. Aranzadi Zientzia Elkartea. [Aranzadi]
 • Etxaide, J., 1961, «Uri eta toki-izen batzuen euskal-izendegia, orain arte bildutakoen osagarri», Egan 3/6, 217-229. [Armiarma]
 • Etxebarria, J. M & Etxebarria, J. M., 1991, Euskalki guztien etno-textoak, Euskal Apunteak 17, Labayru ikastegia, Bilbo.
 • Euskalerria Irratia, 1993, Nafarroako euskaldunen mintzoak (II), Nafarroako Gobernua. [Fonoteka-Espartza, Fonoteka-Otsagi, Blogger]
 • Ibarra, O., 2011, «Zaraitzueraren azken txingarrak», Koldo Mitxelena Katedraren II. Biltzarra: Gasteiz, 2007ko urriaren 8tik 11ra, Filologi eta Geografi-Historia Fakultateko Aula Magnan / coord. por Joseba Andoni Lakarra, Joaquín Gorrochategui, Blanca Urgell, 287-306.
 • Ibarra, O., 2016, «Aspectos etnográficos y lingüísticos en diversos etnotextos de hablas navarras», Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra 90, 297-330. [CEEN, Dialnet]