Testuak (XVIII. eta XIX. mendeak)

 • Arana, A. (2004). Nafarroako euskalkiak. Zaraitzuera. Irakurgaiak. Hiria Liburuak.
 • Pagola, R. M., Iribar, I. & Iribar, J. J. (1997). Bonaparte ondareko eskuizkribuak - zaraitzera. Deustuko Unibertsitatea (Deiker), Euskal Ikaskuntzen Institutua.
  • Pagola, R. M., Iribar, I. & Iribar, J. J. (2004). Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak: Bilduma osoaren Edizio Digitala. Deustuko Unibertsitatea (Deiker). <Deusto>
 • Arana, J. A. (Arg.). (1991). Opera Omnia Vasconice. Euskaltzaindia. <Euskaltzaindia>

Dotrinak

 • Orontze, GREGORIO BARBER (ustezko). (AQ 1817, ca. XVIII). Catecismo en bascuence, dialecto vulgar de Oronz. Nafarroako Artxibo Orokorra B-11 eskbu. <Nafarroako Artxiboa>
  • Orontze: Dotrina Kristiana-1. Transkripzio digital markatua. <Deusto>
 • Igari. (ca. XVIII-XIX). Catecismo en vascuence, en el dialecto vulgar de Igal. Nafarroako Artxibo Orokorra B-10 eskbu. <Nafarroako Artxiboa>
  • Igari: Dotrina Kristiana. Transkripzio digital markatua. <Deusto>
 • Gil, B. (1827). Doctrina Uscaras Dn Benito Gil escrivituric ver governuarendaco. Yzallen Avenduaren amalaurgarrenean, urte mila zazpitan eun eta ogei eta zazpietan. Nafarroako Artxibo Orokorra B-12 eskbu. <Nafarroako Artxiboa>
  • Itzalle: Dotrina Kristiana. Transkripzio digital markatua. <Deusto>
 • Ezkaroze (ca. 1820) in Michelena, L. (1982). Un catecismo salacenco. Fontes Linguae Vasconum, 39, 21–42 (24-37). <CulturaNavarra, Borgia, Dialnet>
 • 2ATANASIO URRUTIA (ustezko). (1857 AQ). Abrégé de la Doctrine Chrétienne en le Dialecte Basque qu’ont parle dans le Val de Salazar Province de Navarre (Espagne), et particulièrement dans le Village de Oronz du même Val, présentée en cadeau a Monségneur le Prince Imperial de France Lucien Bonaparte, dans la Ville de Ochagavia. Le 6 Novembre de 1857. Nafarroako Artxibo Orokorra B-13 eskbu. <Nafarroako Artxiboa
  • Orontze: Dotrina Kristiana-2. Transkripzio digital markatua. <Deusto>
 • MARCELINO JUANCO (ustezko). (ca. 1865). Oraciones y catecismo de doctrina cristiana, sin identificar el dialecto. Nafarroako Artxibo Orokorra B-17 eskbu. <Nafarroako Artxiboa>
  • Zaraitzu: Dotrina Kristiana (zati bat). Transkripzio digital markatua. <Deusto>
 • 2ATANASIO URRUTIA (ustezko), Claudio Otaeguiren kopia (ca. 1866). Explicación de la doctrina cristiana. Cuaderno en tres pliegos que contiene la doctrina cristiana, dialecto vulgar de Oronz, Nafarroako Artxibo Orokorra B-14 eskbu. <Nafarroako Artxiboa>
  • Orontze: Dotrina Kristiana-2. Transkripzio digital markatua. <Deusto>
 • JUAN MARCO JUANCO, Claudio Otaeguiren kopia (ca. 1866). Doctrina cristiana en bascuence, escrita en 1834 y añadida años anteriores con varias preguntas y respuestas necesarias y principalmente sobre la misa, confesion y comunion. Del Mro. de Ochagavía Juan Marco Juanco. Cristioen Doctrinaren declaracioa pregunta eta errespuestaequi. Nafarroako Artxibo Orokorra B-16 eskbu. <Nafarroako Artxiboa>
  • Otsagi: Dotrina Kristiana. Transkripzio digital markatua. <Deusto>
 • PEDRO JOSE SAMPER (1866). Catecismo doctrina cristianarna, Aita Gaspar de Astetec compondua, zoin corregitric eta añadienzequin publicacenbaita Exmo. eta Illmo. Ssaun Doctore Don Pedro Cirilo Uriz eta Labairu, Yruñaco Obispoaren ordenez bere obispadocoen usutaco. Don Pedro José Samper eta Elizari Eaurtaco Apez Ssaunac bere errico uscarala izuliric bere feligresen usutaco – Eaurtan. Nafarroako Artxibo Orokorra B-15 eskbu. <Nafarroako Artxiboa>
  • Eiaurrieta: Dotrina Kristiana. Transkripzio digital markatua. <Deusto>
  • PEDRO JOSE SAMPER in Bonaparte, L. L. (1869). Le petit catéchisme espagnol du P. Astete, traduit en trois dialectes basques: I. Aezcoan, par P.J. Minondo. II. Salazarais, par P. J. Samper. III. Roncalais, par P. Hualde. Strangeways & Walden. <KM, Lau Haizeetara, Gallica>
  • PEDRO JOSE SAMPER in Camino, I. & Gómez, R. (1992). Bonaparteren argitaratzeko irizpideez: Aezkoa, Zaraitzu eta Erronkariko dotrinak (I). ASJU, 26(2), 453–582. <ASJU>
 • Ezkaroze  (ca. 1890) in Michelena, L. (1982). Un catecismo salacenco. Fontes Linguae Vasconum, 39, 21–42 (40-42). <CulturaNavarra, Borgia, Dialnet>
 • Ezkaroze  (ca. 1910) in Michelena, L. (1982). Un catecismo salacenco. Fontes Linguae Vasconum, 39, 21–42 (37-39). <CulturaNavarra, Borgia, Dialnet>

Gutunak

 • PEDRO JOSE SAMPER (1866). Koldo Mitxelena Kulturgunea "Cartas" 091 BON doc-105 eskbu. <KM>
  • Zaraitzera: Samperrek Bonaparteri gutuna. Transkripzio digital markatua. <Deusto>
  • Bonaparte, L. L. (1883). Curiosidades euskaras. Carta escrita en el sub-dialecto salacenco al Príncipe Luis Luciano Bonaparte, por D. Pedro José Samper, Abad de Jaurrieta, acompañada de notas gramaticales redactadas por aquel ilustre bascófilo. Revista Euskara, 6, 332–336. <Gallica, Euskomedia>
  • Alzola, N. (1958). Una carta de D. Pedro José Samper, Vicario de Jaurrieta, dirigida al Príncipe Luis Luciano Bonaparte. Príncipe de Viana, 70-71, 165–166. <RPViana, Dialnet,>

Kantuak

 • Bonaparte, L. L. (ca. 1866). Le pater noster dans les dialectes Guipuscoan septentrional littéraire, Guipuscoan méridional de Cegama, Guipuscoan navarrais d’Urdiain (Burunda), Labourdin littéraire, Navarrais septentrional de Lizaso (Ulzama), Navarrais méridional d’Elcano (Egües), Bas-Navarrais de Baigorri, Bas- Navarrais labourdin d’Ustaritz, Aezcoan d’Aribe (Espagne), Souletin littéraire, Roncalais de Vidangoz (Espagne), Salazarais de Jaurrieta (Espagne), Cizain de Saint -Jean- Pied-de- Port. Bonaparte bilduma (17. eskbu / Bonaparte-61, BV-28), Bizkaiko Foru Agiritegia, Bilbo. <Lau Haizeetara> 
  • Gure Aita: Transkripzio digital markatua <Deusto>
 • Bonaparte, L. L. (ca. 1866). Canticum trium puerorum vasconice. / Himno de los tres jóvenes en el horno traducido al vascuence en los siguientes dialectos y subdialectos: vizcaino literario de Marquina, vizcaino literario (más bien central), vizcaino de Ochandiano, guipuzcoano literario, guipuzcoano de Goyerri, de Alta Navarra (Elizondo), labortano literario, de Baja Navarra (Baigorry), de Baja Navarra (Mixe), suletino literario e hispano-suletino (Roncal). Más los correspondientes a Alta Navarra (Arrayoz), labortano (Hasparren), Alta Navarra (Olagüe), Baja Navarra (Cize), Alta Navarra (Vera), Jaurrieta, Alta Navarra (Ochagavia), Irún, Aribe (Aezcoa), Vidangoz, Vergara, guipuzcoano de Salinas, vizcaino clásico y marquinés. Bonaparte bilduma (15. eskbu / Bonaparte-60, BV-20), Bizkaiko Foru Agiritegia, Bilbo. <Lau Haizeetara
  • Eiaurrieta: Hiru haurren kantika. Transkripzio digital markatua. <Deusto
  • Otsagi: Hiru haurren kantika. Transkripzio digital markatua. <Deusto> 
  • Bonaparte, L. L. (1868). Le cantique des trois jeunes gens dans la fournaise, dans les dialectes basques d’Aezcoa, de Salazar et de Roncal, tel qu’il a été recuelli sur les lieux mêmes à Aribe, à Jaurrieta et à Vidangoz de la bouche des gens de la campagne; avec l'indication des variantes les plus importantes particulières aux autres localités des ces trois vallées. Strangeways & Walden. <KM> (Itxaropena, 1975.)
  • Bonaparte, L. L. (1869). Le cantique des trois enfants dans la fournaise, dans les dialectes basques d’Aezcoa, de Salazar et de Roncal, tel qu’il a été recuelli sur les lieux mêmes à Aribe, à Jaurrieta et à Vidangoz de la bouche des gens de la campagne; avec l'indication des variantes les plus importantes particulières aux autres localités des ces trois vallées. Deuxième édition revue et corrigée. Strangeways & Walden. <KM>
 • PEDRO JOSE SAMPER in Bonaparte, L. L. (1867). El salmo quincuagésimo traducido al vascuence del valle de Salazar de la version castellana de Don Felipe Scio, por Don Pedro José Samper, abad de Jaurrieta. Strangeways & Walden. <KM> (Itxaropena, 1973.)
  • PEDRO JOSE SAMPER in Bonaparte, L. L. (1869). El salmo quincuagésimo traducido al vascuence aezcoano, salacenco y roncalés de la version castellana del Padre Felipe Scio, por don Martin Elizondo, de Aribe, don Pedro Jose Samper, abad de Jaurrieta, y don Mariano Mendigacha, de Vidángoz. Strangeways & Walden. <KM, EMD, Europeana> (Itxaropena, 1996.) 
 • Bonaparte, L. L. (1878). Parábola del sembrador, traducida á los ocho dialectos del vascuence y á cuatro de sus subdialectos. J. Strangeways. <KM, KM>
 • JOSE URRUTIA in Campión, A. (1880). Orreaga. Balada escrita en el dialecto guipuzcoano, acompañada de versiones a los dialectos bizcaino, labortano y suletino y de diez y ocho variedades dialectales de la region bascongada de Nabarra desde Olazagutia hasta Roncal. Joaquin Lorda. <Nafarroako Gobernua, Europeana> (La Gran Enciclopedia Vasca-ren argitalpen bereizia, 1971.)

Prediku eta ebanjelioak

 • 6JUAN JOSEF BERRADE (1780). Sermoiak, 1780. Sancho el Sabio Fundazioa ZRV 4372, 1194. eskbu. <EMD>
 • 7JUAN JOSEF BERRADE in Satrustegui, J. M. (1985). Textos salacencos del año 1780. In Symbolae Lvdovico Mitxelena Septuagenario Oblatae (1023.–1043. or.). EHU.
 • 7JUAN JOSEF BERRADE in Satrustegui, J. M. (1987). Euskal testu zaharrak. Euskaltzaindia.<Euskaltzaindia, Mediateka>
 • 6,7JUAN JOSEF BERRADE in Santazilia, E. (2016). Zaraitzueraren lekukotasunak XVIII. mende bukaeran: hiru testu zahar eta autore berri bat. Fontes Linguae Vasconum, 121, 67–120. <FLV/CulturaNavarra, Dialnet, Artxiker>
 • Satrustegui, J. M. (1992). Zaraitzuko euskararen lekukoak. In Luis Villasanteri Omenaldia (Iker 6). Euskaltzaindia. <Euskaltzaindia>
 • PEDRO JOSE SAMPER (1869). Jesucristo gure Jaunaren Evangelio sandua Según San Mateo. Don Pedro José Samper, Eaurtaco apez Ssaunac, Aita Amaten erdaratic Eaurta bereco uscarala itzulia. Nafarroako Artxibo Orokorra B-75 eskbu. <Nafarroako Artxiboa>
  • Eiaurrieta: San Mateoren Ebanjelioa. Transkripzio digital markatua. <Deusto>

Testu laburrak

 • Santazilia, E. (2015). Garai arkaikoko euskara nafarraren lekukotasun berriak: gehiketak eta zuzenketak F. Maioraren liburuari. Fontes Linguae Vasconum, 119, 109–146. <FLV, CulturaNavarra, Dialnet, Artxiker>