Euskara Zaraitzun

 • 1605. Jimeno Jurío, J. M. (1993). Salazar/Almiradío. Muga lingüística (1605). Fontes Linguae Vasconum, 63, 235–252. <CulturaNavarra, Borgia>
 • 1785. Jimeno Jurío, J. M. (1991). El vascuence en Urraul Alto (1785). Fontes Linguae Vasconum, 58, 227–245. <CulturaNavarra, Borgia, Dialnet>
 • ca. 1825. Villasante, L. (1956). Una lista de pueblos vascongados de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, de principios del siglo XIX. BAP, 12(4), 433–446. <Euskaltzaindia>
 • 1827. Lekaroz, G. (2016, maiatzak 24). Benito Gil (1801-1870). Lingua Navarrorum. Euskara eta Nafarroa, atzo eta gaur. <Blogariak-Itzalle>
 • 1827. Lekaroz, G. (2015, apirilak 13). Lapsus calami (Benito Gil apaiz idazle nafarraz). Lingua Navarrorum. Euskara eta Nafarroa, atzo eta gaur. <Blogariak-Itzalle>
 • 1857. Juanco, M. (1857, azaroak 20). Noticias de las Provincias. La Esperanza, 2. <BNE>
 • 1857. Lacombe, G. (1923, apirila). Louis-Lucien Bonaparte à Larrau et à Ochagavia en 1857. Gure herria, 255–256. <Atzoko Prentsa digitala>
 • 1860. Erize, X. (1991). Euskararen egoera soziolinguistikoa Nafarroa Garaian, Bonaparte printzearen lanetan. Nazioarteko Dialektologia Biltzarra. Agiriak, 699–707. <Euskaltzaindia>
 • 1863. Bonaparte, L. L., & de Urquijo e Ibarra, J. (1910). Cartas escritas por el Príncipe L. L. Bonaparte a algunos de sus colaboradores (continuación). RIEV, 4(2), 233–297. <Euskomedia>
 • 1866. Arana Martija, J. A. (1994). Bruno Etxenike, Bonaparteren itzultzaile eta bidelagun Nafarroan zehar. Euskera, 39(2), 435–440. <Euskaltzaindia>
 • 1911. Campión, A. (1911, urtarrilak 15). El euskara en Sarasaitzu (I). Euskal-Esnalea, 1, 2–6. <Blogger>
 • 1911. Campión, A. (1911, urtarrilak 30). El euskara en Sarasaitzu (II). Euskal-Esnalea, 2, 17–24. <Blogger>
 • 1911. ZIRIAKO GARRALDA (1911, apirilak 15-30). Nola den Sarasaitzuko euskara egungo egunean. El euskara en Sarasaitzu (III). Euskal-Esnalea, 7–8, 102–104. <Blogger>
 • 1916. Larrekoa [Irigaray, P.F.]. (1916, ekainak 10). Zaraizuar izperkari berriari. Napartarra, 3. <Hemeroteka>
 • 1926. Euskeraren Adiskideak. (1926, abuztuak 17). Sociedad Euskeraren Adiskideak. Nota de la última reunión. Diario de Navarra, 10. <Diario de Navarra>
 • 1926. Euskeraren Adiskideak. (1926, irailak 14). Sociedad Euskeraren Adiskideak. Grandioso acto de propaganda en Ochagavia. Diario de Navarra, 2. <Diario de Navarra>
 • 1928. Dronda Martínez, F. J. (2007). El clero navarro ante el euskera en los años de entreguerras. Fontes Linguae Vasconum, 105, 271–298. <CulturaNavarra>
 • 1929. Euskeraren Adiskideak. (1929, otsailak 24). Sociedad "Amigos del Euskera". Premios a los niños de Garralda y Ochagabia. Diario de Navarra, 4. <Diario de Navarra>
 • 1929. Diez de Ulzurrun, E. (2019, urria). Escritores salacencos en lengua vasca. Ze berri, 139, 13. <Ze berri>
 • 1929. Garralda, E., Pulido, A., & Auzmendi, I. (2019). El renacimiento cultural vasco en el valle de Salazar. Federico Garralda Argonz y su entorno (1881-1929). Euskal berpizkundea Zaraitzuko ibarrean. Federiko Garralda Argontz eta haren ingurua (1881-1929). Lamiñarra.
 • 1929. Larreko [Irigaray, P.F.]. (1929, azaroa). Il-berria Garralda’tar Federiko jauna eta Sarasaitzu’ko euskara. Euskal-Esnalea, 311, 193–195. <Blogger>
 • 1933. Euskararen Adiskideak (1933, ekainak 28). Euskararen Adiskideak-en jaiak Espartzan. La Voz de Navarra, 1
  • Bidador, J. (2003). Euskara Iruñeko kazetaritzan (1930-1936). Testu antologia (II), 254-255.
 • 1933. Euskeraren Adiskideak. (1933, ekainak 29). En Esparza de Salazar. Fiesta vasca de Euskeraren Adiskideak. Diario de Navarra, 5. (azterketen emaitzak) <Diario de Navarra>
 • 1934. Euskeraren Adiskideak. (1933). Nafarroa-ko Euskeraren Adiskideak eginikako lanak Iruña. <Gipuzkoakultura>
 • 1934. Euskeraren Adiskideak. (1934, ekainak 20). Euskeraren Adiskideak. Diario de Navarra, 3. <Diario de Navarra>
 • 1934. Euskeraren Adiskideak. (1934, ekainak 23). En Salazar. Euskeraren Adiskideak. Diario de Navarra, 1. <Diario de Navarra>
 • 1934. Euskeraren Adiskideak. (1934, ekainak 27). En Salazar. Euskeraren Adiskideak. Diario de Navarra, 7. (azterketen emaitzak) <Diario de Navarra>
 • 1935. Erize, X. (1997). Nafarroako Euskararen Historia Soziolinguistikoa (1863–1936). Soziolinguistika Historikoa eta Hizkuntza Gutxituen Bizitza. Nafarroako Gobernua. <Euskadi>
 • 1935. Irigaray, A. (1935). Documentos para la Geografía Lingüística de Navarra. RIEV, 26(4), 601–623. <Euskomedia>
 • 1935. Irigaray, A. (1956). Noticia del estado lingüístico de Navarra en 1935. Euskera, 1, 41–46. <Euskaltzaindia>
 • 1957. López-Goñi, I. (2003). La “Sección de Fomento de Vascuence” de la Diputación de Navarra (1957-1972): Génesis y actuación. Gerónimo de Uztariz, 19, 49–73. <Dialnet, Amarauna>
 • 1964. Estornes Lasa, M. (1964). Verano de 1964 en el Pirineo Vasco. Fichas breves. 5. Contactos humanos. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 20, 465–471. <Burdaspal
 • 1966. 1Satrustegui, J. M. (1966, abuztua). Saraitzu-ko Ibarra (Salazar). Príncipe de Viana. Suplemento mensual de la revista, dedicado al fomento del vascuence, 6, 1. <Nafarroako Gobernua, Euskaltzaindia (23)>
 • 1966. 1Iñigo, A. (2006). Jose Mari Satrustegi: ereile eta lekuko, 24. <Euskaltzaindia>
 • 1970. Sánchez Carrión, J. M. (1972). El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra (1970). Factores de regresión. Relaciones de bilingüismo. Institución Príncipe de Viana, Diputación Foral de Navarra. <Euskomedia>
 • 1970. 2Estornes Lasa, J. (1970, urriak 18). Zaraitzu. Argia. <Argia>
 • 1970. Ikusle. (1970, azaroak 19). Euskalerrian barna. Zoilo Moso Bezunartea Jauna il da. Diario de Navarra, 8. <Diario de Navarra>
 • 1970. 2Estornes Lasa, J. (1970, azaro eta abendua). Zaraitzu’ko berri. Príncipe de Viana. Suplemento mensual de la revista, dedicado al fomento del vascuence, 57–58, 2. <Nafarroako Gobernua>
 • 1972. Yrizar, P. (1973). Los dialectos y variedades de la lengua vasca: estudio lingüístico-demográfico. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 29, 3–78.
 • 1972. Yrizar, P. (1973). Los dialectos y variedades de la lengua vasca. Variedades desaparecidas y variedades amenazadas de rápida extinción. Su evolución en el transcurso de un siglo. Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo, 7, 4–36. <ASJU>
 • 1972. Yrizar, P. (2002). Morfologia del verbo auxiliar bajo navarro oriental (III). Euskaltzaindia. <Euskaltzaindia>
 • 1972. Latxaga [San Sebastián J.M.] (1972, abuztuak 10). Gure Ama Lurra. Otsagi, Auñamendiko lorea (I). Diario de Navarra, 14. <Diario de Navarra, Euskerazaleak>
 • 1973. Latxaga [San Sebastián, J. M.] (1973). Izalzu, Orhi’ko bidean eta Arturo Kanpion. Príncipe de Viana. Suplemento mensual de la revista, dedicado al fomento del vascuence, 84, 7. <Nafarroako Gobernua>
 • 1976. Latxaga [San Sebastián J.M.] (1976). Jaka’ra oñez Naparroa’n zear. La Gran Enciclopedia Vasca. 179-196. <Euskerazaintza>
 • 1976. Aguirre Alcalde, J. M. (2006). Golfo de Bizkaia. Pamiela. 320. (Itzaltzu) 
 • 1980. Artola, K., & Tellabide, J. (1990). Euskararen muga 1980. urtean. Fontes Linguae Vasconum, 56, 247–260. <CulturaNavarra, Borgia, Dialnet
 • 1985. Mujika, L. M. (1987). Poeta baten narrazio nagiak. Kutxa. <EuskararenDonostia>
 • 1985. Mujika, L. M. (2001). ARANA, Aitor. Zaraitzuko hiztegia. Nafarroako Gobernua. Hiria argit. 2001, 405 or. Egan, 54(3–4), 245–248. <RSBAP>
 • 1996. Lasa, X. (2003). Euskararen erabilera Iruñeko eta Tuterako jarduera pastoralean. Euskera, 48, 689–787. <Euskaltzaindia>
 • 1998. Salaberria, J. I. (1998, abuztuak 7). Zaraitzuko azken euskalduna. Diario de Navarra, 66. <Atzoko Prentsa digitala>
 • 2000. López-Larrinaga, J. R. (2000). El salacenco, un dialecto en riesgo de extinción. Alkartasuna, 15, 20–21. <Alkartasuna>
 • 2001. Azpilikueta, A. (2001, azaroak 9). Antoniaren ikasgaia. Nafarkaria, 4–5. <Euskaltzaindia>
 • 2001. Ilintxeta, R. (2001, abendua). El primer diccionario salacenco. Ze berri, 33, 17. <Ze berri>
 • 2001. Gros i Lladós, M. (2007). Recuperación del euskera en Navarra. Euskaltzaindia. <Euskaltzaindia>
 • 2002. Arana, A. (2002). Zaraitzuera gaur egun. Euskonews & Media, 162. <Euskonews>
 • 2002. Barandiaran, A. (2002, otsailak 14). Izagutu zintzagunon botza. Egunkaria. <Berria
 • 2003. Iparragirre, P. (2003). Irunberritik Aezkoara hizkuntza galduari segika. Argia, 1922. <Argia>
 • 2003. Agirrezabal, L. (2003). Zaraitzu buluxrik bere uskara bage. Argia, 1882. <Argia>
 • 2005. Arana, A. (2005, urtarrilak 23). Agur, etxeko zaraitzuera. Berria. <Berria>
 • 2013. Lekaroz, G. (2013, otsailak 26). Nafarroako euskal mintzoen egungo mugak (I). Lingua Navarrorum. Euskara eta Nafarroa, atzo eta gaur. <Blogariak-Errartea>
 • 2014. Tubia, I. (2014, apirilak 1). Ekialdeko euskararen printzak. Berria. <Berria>
 • 2015. Lekaroz, G. (2015, martxoak 12). Ferminen oroitzapenak. Lingua Navarrorum. Euskara eta Nafarroa, atzo eta gaur. <Blogariak-Igari>
 • 2015. Lekaroz, G. (2015, uztailak 1). Euskararen lekukoak: ZARAITZU HEGOALDEA (I). Lingua Navarrorum. Euskara eta Nafarroa, atzo eta gaur. <Blogariak-Atabea>
 • 2015. Lekaroz, G. (2015, abenduak 16). Euskararen lekukoak: ZARAITZU HEGOALDEA (II). Lingua Navarrorum. Euskara eta Nafarroa, atzo eta gaur. <Blogariak-Atabea>
 • 2019. Txoperena, M. A. (2019, azaroak 13). Euskararen fosilak. Berria. <Berria>