Atsotitz eta ohiturak

 • Aguirre, J. M., 1975, «Esparza de Salazar», Cuadernos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa 3.
 • Aguirre, J. M., 1976, Medicina popular en el Pirineo Navarro o Práctica medicamentosa en Esparza de Salazar. [Blogger]
 • Apecechea, J., 1984, «Variantes del Padrenuestro en algunas variedades del vascuence navarro», Scripta theologica: revista de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra 16(1-2), 667-683. [Dadun
 • Apecechea, J., 1985, «Variantes del Avemaría en algunas variedades del euskara navarro», Aingeru Irigaray-ri omenaldia, 80-93. [Euskomedia]
 • Artoleta, S. & Berrade, F., 1955, «El pastoreo en Ochagavía (Salazar)», Anuario de Eusko-Folklore 15, 9-29. [Euskomedia]
 • Azkue, R. M., 1935, Euskalerriaren Yakintza. I: Ohitura eta sineskeriak, Espasa Calpe. [EMD
 • Azkue, R. M., 1942, Euskalerriaren Yakintza. II: Ipuin eta irakurgaiak, Espasa Calpe. [EMD]
 • Azkue, R. M., 1945, Euskalerriaren Yakintza. III: Atsotitzak, esaerak, haurren hizkuntza, aho-korapiloak, goitizenak eta igarkizunak, Espasa Calpe. [EMD]
 • Azkue, R. M., 1947, Euskalerriaren Yakintza. IV: Otoitzak, olerkiak, eguraldia, sendakuntza eta haurren jolasak, Espasa Calpe. [EMD] 
 • 1Garmendia, J., 1984, Carnaval en Navarra, Haranburu. [Euskomedia
 • 1Garmendia, J., 2007, Euskal lexico etnografikoa,  Eusko Ikaskuntza. [Euskomedia
 • Intza, D., 1974, Naparroa-ko euskal-esaera zarrak, Príncipe de Viana. [Euskaltzaindia, Mediateka]
 • López-Mugartza, J. C., 2015, «Zaraitzuko oikonimia», Edirenen du zerzaz kontenta: Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbo: EHUren Argitalpen Zerbitzua, 379-400.