Hiztegiak • Arana, A., 2001, Zaraitzuko Hiztegia, Nafarroako Gobernua eta Hiria Liburuak.
 • Artola, K., 2014, Ziorditik Uztarrozeraino. Nafarroan, euskararen hegoaldeko mugetan barrena, 1983an. I Atala. Aranzadi Zientzia Elkartea. [Aranzadi]
 • Artola, K., 2014, Ziorditik Uztarrozeraino. Nafarroan, euskararen hegoaldeko mugetan barrena, 1983an. II Atala. Aranzadi Zientzia Elkartea. [Aranzadi]
 • Egaña, M.; Artola, K. & Arbelaiz, J. J., 1983, Euskalerriko Atlas Etnolinguistikoa (EAEL), I, Aranzadi Zientzia Elkartea.
 • Egaña, M.; Artola, K. & Arbelaiz, J. J., 1990, Euskalerriko Atlas Etnolinguistikoa (EAEL), II, Aranzadi Zientzia Elkartea.
 • Euskaltzaindia, 2008, Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA). [Euskaltzaindia]
 • Azkue, R. M., 1969, Diccionario vasco-español-francés (repr. facsimil), La Gran Enciclopedia Vasca. [Euskaltzaindia, Euskaltzaindia, Calameo]
 • 1Bonaparte, 1866?, Vocabulaire aezcoan, salazarais et roncalais, Azkue Biblioteka BE-11 eskbu.
 • 1Bonaparte, 1866?, Léxico comparativo de los subdialectos de Aribe, Jaurrieta y Vidangoz, Bizkaiko Foru Agiritegia Bv-70 eskbu.
 • Echaide, A. M., 1984, «Erizkizundi Irukoitza (Euskara 1925)», Iker 3. [Euskaltzaindia]
 • Echaide, A. M., 1974, «Ordenación cartográfica de algunos datos del Erizkizundi Irukoitza (Triple Cuestionario)», Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo 8, 113-148. [ASJU]
 • Echaide, A. M., 1989, El euskera en Navarra: Encuestas lingüísticas (1965-1967), Eusko Ikaskuntza. [Euskomedia]
 • Erizkizundi irukoitza, 1927, «Naparroa'k erizkizundiari erantzun diona», Euskera 8 (1), 164-178. [Euskaltzaindia, Burdaspal]
 • Jimeno, J. M., 1996, Toponimia y cartografía de Navarra / Nafarroako toponimia eta mapagintza. Tomo XXX: Salazar-Zaraitzu.[Nafarroako Toponimia Ofiziala]
 • 1Michelena, L., 1958, «Un vocabulario aezcoano, salacenco y roncalés preparado por el Príncipe Bonaparte», Boletín de los Amigos del País 3, 14. urtea, 335-364. [Burdaspal]
 • Sarasola, I. & Michelena, L., 2005, «Orotariko Euskal Hiztegia», Desclée de Brouwer. [Euskaltzaindia]