Deskribapenak

 • Nafarroako Euskararen Mediateka. [Mediateka]
 • Euskal Herriko hizkerak eta ahozko ondarea. [Ahotsak]

Aditza

 • 1Bonaparte, L. L., 1866?, Flexiones verbales aezkoanas, salacencas y roncalesas, suministradas al Principe: las aezkoanas por Martin Elizondo (de Aribe), las salacencas por Francisco Remondegui y Samper (de Jaurrieta) y las roncalesas por Mariano Mendigacha (de Vidangoz), Bizkaiko Foru Agiritegia Bv-54 eskbu.
 • 1Bonaparte, L. L., 1872, Etudes sur les trois dialectes basques del vallees d’Aezcoa, de Salazar et de Roncal, tels qu’ils sont parles a Aribe, a Jaurrieta et a Vidangoz. [Gipuzkoakultura
 • Yrizar, P., 1999-2002, Morfologia del verbo auxiliar bajo navarro oriental (III), Euskaltzaindia. [Euskaltzaindia]

 
 • Gaminde, I., 1985, «NOR-en ahalezko oraina eta JOAN, IBILI eta EGON aditzen alokutiboak (Nafarroan)», Fontes Linguae Vasconum 46, 215-264. [CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]

Azentua

 • Michelena, L., 1976, «Acentuación alto-navarra», Fontes Linguae Vasconum 23, 147-162. [CulturaNavarra, Borgia, Dialnet]
 • Hualde, J. I., 1997, «Euskararen azentuerak», Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo, gehigarriak 42, 98-99. [ASJU]
 • Gaminde, I., 1998, «Nafarroako azentu ereduen sailkapena», Nafarroako hizkerak, Nafarroako Euskal Dialektologiako Jardunaldietako Agiriak, 45-46. [UEU]

Fonologia

 • Michelena, L., 1967, «Notas fonologicas sobre el salacenco», Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo 1, 164-177. [ASJU, Blogger]

Gramatika

 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.], 1967, «Aurrek uskara ikasteko kartilla bat», Diario de Navarra, 1967-07-06, 11. [Diario de Navarra]
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.], 1967, «Método de Vascuence elemental. Zaraitzu-ko eta ingurukoek uskaraz ikasteko kartilla bat (II)», Diario de Navarra, 1967-07-20, 13. [Diario de Navarra]
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.], 1967, «Método de Vascuence elemental. Zaraitzu-ko eta ingurukoek uskaraz ikasteko kartilla bat (III)», Diario de Navarra, 1967-08-03, 12. [Diario de Navarra]
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.], 1967, «Método elemental de Vascuence. Zaraitzu-ko ingurukoek uskaraz ikasteko kartilla bat (IV)», Diario de Navarra, 1967-08-17, 13. [Diario de Navarra]
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.], 1967, «Método elemental de Vascuence. Zaraitzu-ko eta ingurukoek (Aezcoa) uskaraz ikasteko kartilla bat (V). Lección decimoquinta: amabortz garren lezionea (15)», Diario de Navarra, 1967-08-31, 13. [Diario de Navarra]
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.], 1967, «Método elemental del Vascuence . Zaraitzu-ko eta inguruko-ek uskaraz ikasteko kartilla bat (VI)», Diario de Navarra, 1967-09-28, 8. [Diario de Navarra]
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.], 1967, «Método elemental de Vascuence. Zaraitzu eta inguruko-ek uskaraz ikasteko kartilla bat (VII). Lección 24.-ogueitalaur garren lezionea», Diario de Navarra, 1967-10-12, 16. [Diario de Navarra]
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.], 1967, «Método elemental de vascuence. Zaraitzu eta ingurukoek uskaraz ikasteko kartilla bat. Oguei ta borzgarren lezionea. Lección 25 (VIII)», Diario de Navarra, 1967-10-26, 20. [Diario de Navarra]
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.], 1967, «Método elemental de vascuence. Zaraitzu eta ingurukoek uskara ikasteko kartilla bat (IX). Oguei ta sei garren lezionea. Lección 26 », Diario de Navarra, 1967-11-09, 15. [Diario de Navarra]
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.], 1967, «Método elemental de vascuence. Zaraitzu eta ingurukoek uskara ikasteko kartilla bat (X). Lección 27 - Oguei ta zazpigarren lezion. Vocabulario - Hitz eta ele saillak», Diario de Navarra, 1967-12-07, 15. [Diario de Navarra] 
 • Apat-Echebarne, A. [Irigaray, A.], 1967, «Método elemental de vascuence. Zaraitzu eta ingurukoek uskara ikasteko kartilla bat (XI). Lección 28 - Ogeita zortzi garren lezionea», Diario de Navarra, 1967-12-22, 9. [Diario de Navarra]
 
http://www.ahotsak.eus/euskalkiak/argitalpenak/zaraitzuko-uskara-1
 • Arana, A., 2002, Zaraitzuko Uskara. Zaraitzuera ikasteko liburua, Nafarroako Gobernua eta Hiria Liburuak.